Våre data

Stor-Elvdal Historielag har i mange år samlet data om slekter og historier fra Stor-Elvdal. Her vil vi presentere noe av det vi rår over av kildemateriale.

Privat materiale:

Våre medlemmer har i en årrekke samlet slektstråder, og det er her et betydelig materiale som kan sette deg på rett spor.

Kirkebøker:

Kirkeboken for Åmot prestegjeld starter i 1734, og vi har denne på microfich. En del av kirkeboken er transkribert til en digital søkbar database, og arbeidet med dette pågår fortsatt. Vi har det samme for Sollia, men ikke så mye av dette er digitalisert enda.

Bygdebøker:

Stor-Elvdal Historielag har en betydelig samling med bygdebøker. Vi har tidligere utgaver av dalens bygdebøker, samt for noen av våre nabobygder og Bardu / Målselv. Det er også bøker fra andre kanter av landet og fra Idre i Sverige i vår samling. Vi mottok for noen år siden en donasjon fra etterlatte av Martha Nyløkken, som er øremerket til kjøp av bygdebøker.

Vi har som mål å supplere denne samlingen. Under er det en oppdatert liste av vår bygdeboksamling! Har du tips om bygdebøker eller annet lokalhistoriskt materiale, vil vi gjerne høre fra deg!

Kommune

Bd.nr.

Undertittel

Forfatter

Alvdal
1
Garden og ætta Einar Steimoeggen
Alvdal
2
Garden og ætta Einar Steimoeggen
Bardu
1
  Eystein Eggen
Bardu
2
  Eystein Eggen
Elverum
1
Bjølset og Hagen Håvard Skirbekk
Elverum
2
Vestad, Midtskogen, Grundset, Øksna, Rustad Håvard Skirbekk
Elverum
3
Strandbygda Magne Stener
Elverum
4
Heradsbygda 1 Magne Stener
Elverum
5
Heradsbygda 2 Magne Stener
Elverum
6
Jømna, Melåsberget Kari Lintoft
Elverum
7-1
Østre Hernes, Horndalen Kari Lintoft
Elverum
7-2
Østre Hernes, Horndalen Kari Lintoft
Engerdal
1
   
Engerdal
2
   
Engerdal
3
   
Engerdal
4
   
Engerdal
5
   
Engerdal
6
   
Etnedal
A
Gard og bygd i Etnedal. Nord-Etnedal Harald Hvattum
Etnedal
B
Gard og bygd i Etnedal. Nørre Bruflat Harald Hvattum
Etnedal
C
Gard og bygd i Etnedal. Søre Bruflat Harald Hvattum
Folldal
1
Ny utgave ved Arild Alander Ivar A. Streitlien
Folldal
2
Ny utgave ved Arild Alander Ivar A. Streitlien
Idre
1
Idre socken, byar gårdar och släkter 1647-1920 Esbjörn Henricsson
Idre
1
Idre socken, byar gårdar och släkter 1776-1920 Esbjörn Henricsson
Kvikne
Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda
Målselv
1
Målselv bygdehistorie 1 Alf Kiil
Målselv
2
Målselv bygdebok 2 Turid F. Eilertsen
Målselv
3
Målselv bygdehistorie 3 Vidkunn Haugli
Målselv
4
Målselv bygdehistorie 4 Vidkunn Haugli
Os
1
Bygda og folket J. O. Gjermundsen
Os
2
Bygda og folket J. O. Gjermundsen
Os
3
Bygda og folket J. O. Gjermundsen
Romedal
1
Romedalboka b. 1, garder og slekter Bjarne Morthoff
Romedal
2
Romedalboka b. 2, garder og slekter Bjarne Morthoff
Romedal
3
Romedalboka b. 2, garder og slekter Bjarne Morthoff
Stor-Elvdal - Sollia
1
Eldre generell bygdehistorie. Øverdalen Bjørn Brænd
Stor-Elvdal - Sollia
2
Generell bygdehistorie. Setningssjøen til Holtet Bjørn Brænd
Stor-Elvdal - Sollia
3
Generell historie etter 1945. Atnelien Bjørn Brænd
Stor-Elvdal - Sollia
Solliens Historie Carl Lassen
Stor-Elvdal
Storelvedalen Ivar Sæter
Stor-Elvdal
1
Bidrag til bygdens historie 1 A. Fosvold
Stor-Elvdal
2
Bidrag til bygdens historie 2 A. Fosvold
Stor-Elvdal
Bygdebok for Stor-Elvdal Hans S Hanssen
Stor-Elvdal
1
Stor-Elvdal gard og slekt 1 (Planlagt i fem bind) Håvard Håvin Kongsrud
Trysil
1
   
Trysil
2
   
Trysil
3
   
Tynset - Tylldal/Brydal
Gard og ætt Bjarne Grandum
Tynset
1
Gard og ætt Ivar A. Streitlien
Tynset
2
Gard og ætt Ivar A. Streitlien
Tynset
3
Gard og ætt Ivar A. Streitlien
Rendalen - Ytre Rendal
Gard og ætt Odd Nytrøen
Rendalen - Øvre Rendal
1
Gårdenes og slektenes historie Jacob B Bull
Rendalen - Øvre Rendal
2
Gardenes og slektenes historie Kari Lintoft
Åmot - Osen
Osen bygdebok Th. Granlund
Åmot
1
Garder og slekter Eyvind Lillevold
Åmot
2
Garder og slekter Eyvind Lillevold
Åmot
3
Bygdas historie Eyvind Lillevold

 

Annet:

Historielaget har gjennom mange år samlet annet skriftelig materiale, som for eksempel utgivelser av "Heme våre", og utgivelser av andre historielag. Vi har også en samling av andre typer utgivelser.