Her kommer det litt om bygdens historie.


Kirkene i Stor-Elvdal

En viktig del av vår historie ligger i våre kirkebygg. Vi har seks av dem, og vil presentere dem her.