Evenstad kirke.


Evenstad kirke -langkirke bygd i 1903 i tømmer med 120 plasser og galleri. Arkitekt: Jacob Wilhelm Nordan.

Evenstad kirke

Altertavle: Kristusfigur. Prekestol: 1903 byggm. Bråten, Årnes. Døpefont: 1903 Kleberstein. Orgel: Bygget i Holland av Gerrit C. & Henk Klop i 1985. Innviet 23 oktober 1994. Kirkeklokker: 1904, Nauen, Tønsberg. Inskripsjon: "Land land hør herrens ord" Kirkesølv: Lysest. vase, dåpsfat/kanne, nattverdsutstyr. Alterduk: 1991, Grethe Eide. Maleri: Anne Evenstad. Hun gav kapellet til menigheten. En takkeadresse til henne er skrevet på skinn i gull, belagt med perlemor. Anne Evenstads borgerdådsmedalje og tre sølvkranser gitt til hennes båre er oppbevart i kirken. ( Kilde: "Våre kirker - Norsk kirkeleksikon" )

I kallsboka for Stor-Elvdal har sogneprest Carl Johan Ecktell blandt annet skrevet: " I året 1902 talte enkefru Anne Evenstad flere ganger med meg om at hun ville bygge en kirke og forære bygden. Den skulle ligge ute ved Rasten, og det skulle bygges kirkestue, stald m.v. og anlegges begravelsesplads. Og fruen bad mig hjelpe hende til at realisere dette ønske. Mer end gjerne etterkom jeg dette, fordi en kirke på dette sted i sandhed vilde avhjelpe et savn. Den 9. november s. å. meddelte jeg herredstyret fruens ønsker og planer. Og den 27 desember besluttet herredstyret at ta i mot den store gave med takk og anbefalte bygging. Den 4. februar 1903 ekspederte jeg så saken med de nødvendige bilag til kongen som bifalt samme ved resolution av 30. januar 1904".

På denne tiden var kirkebyggingen mer enn halveis utført!

Den 22. juli 1904 var et innvielse av Evenstad kapell. Innvielsen ble foretatt av biskop Arnoldus Hille og prost Hans Henrik Christian Borgchgrevink, sogneprest Ecktell og fire andre sokneprester; E. Vindingstad, O. Ramberg, Opstand og Mjøs var med på seremonien.

Til 50 årsjubileumet i 1950 utkom det et jubileumsskrift, der skrev Oskar Bjørnstad blandt annet disse vers:

Du er blot, javel
et lite kapell
der ute dev storelvens strender --
-- men står dog for Gud
og bærer hans bud
til Rasta og Mykleby grender.
Og tiden den går
-- halvt hundre år
i Guds rikes tjenest er runnet.
Du minnes nok nå
så mangt som du så
i alle de år som er svunnet.
I dåpsskrudet lå
og smilte de små
mot englen som sto der ved dåpen.
Og han smilte med
-- det åndet Guds fred
-- for da -- da var himmelen åpen.
Til deg kom vi inn
med sorgtunge sinn
med den som lå død der på båren.
-- Med tårer vi sang
-- og klokken den klang
-- du så både smilet og tåren.
Hvor mange Guds ord
som falt i god jord
det vet bare han i det høye.
Gud være med oss god
-- i anger og bod
vi alle for ham må oss bøie.
Halvhundrede år!
Men klokken den går
-- og kaller oss fremdeles sammen.
Og slik skal den gå
og varmt kalle på
de kommende slektene -- amen.

Ved kirkens 100 årsjubileum i 2004 ble det også utgitt en jubileumsbok.

Tilbake Frem
Sollia | Atneosen | Koppang | Hovedkirken | Evenstad | Strand