Sollia kirke


Dette er en meget særegen kirke i Barokk stil, som ble oppført i 1738. Dette er en langkirke i tømmer med 85 plasser. Arkitekt: Jon Jonsen. Oppført uten tegninger av samme Jon Jonsen.

Sollia kirke

Altetavle: 1742, "Kristus på korset", kopi av den gamle altertavlen i Vår Frelsers kirke Oslo, utført av Gert Isaksen og Johan Jørgen Skram. Prekestol: 1740. Døpefont: 1926, tegnet av arkitekt Meyer, utført av Håkon Nesset. Orgel: 1963, 5 st. Norsk Orgel og Harmoniumfabrikk, Snertingdal. Kirkeklokker: 1769, M.C. Troschel. inskripsjon: "Soli Deo gloria M. Fesit M.C.T. Glocken Gieser. denne klokken er gitt af gaarden Solliens oppsittere i Østerdalen bekostet og støpt i København anno 1769." Alterduk: 1975, Liv Haugen Evenstad. Messehagler: 1 fra 1800, 2 fra 1988, Liv Haugen Evenstad. Kilde: "Våre kirker - Norsk kirkeleksikon"

Sollia var i tidligere tider et anneks under Ringebu kommune, eget prestegjeld fra 1862 og egen kommune fra 1868. Fra 1965 slått sammen med Stor-Elvdal kommune. Solliens innbyggere måtte gå den lange vegen til Ringebu, for å få utført sine kirkelige handlinger. Dette var en lang og farefull veg, og det måtte til slutt et privat initiativ til for å få bygget denne vakre kirken.

Det var eieren av Solligarden Engebret Jonsen Sollien som gikk i bresjen, og fikk satt opp bygget. Den er opp igjennom årene påbygd, og forandret i flere omganger. Den er innvendig rikt dekorasjonsmalet, og er generelt vel tatt vare på. Utvendig er det i den senere tid gravplassen blitt utvidet, og et nytt sidebygg har blitt oppført.

Denne kirkens historie er skrevet av kirkens omviser Knut Haugland i forbindelse med 250 års jubileet i 1988.

Sollia kilder:
* "Solliens historie" av sogneprest i Sollia 1883-1921. Carl Lassen, utgitt i 1921.
* "Sollia kirke 1738-1988, 250 års historie" skrevet av Knut Haugland.
* "Sollia 1" Bygdebok for Sollia skrevet av Bjørn Brænd. Utgitt i 1989. (ISBN 82-90346-17-4)

Tilbake Frem

Sollia | Atneosen | Koppang | Hovedkirken | Evenstad | Strand