Nyheter.

10.12.14: Jo Øvergaard tildeles Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2014. Ekstern link
02.09.14: Arbeidet i gang med Stor-Elvdal bygdebok bind 2 og 3. Ekstern link
10.09.12: Historielaget reagerer på riving av bygninger langs Rv3. Ekstern link
24.08.12: Amperhaugen tildeles Olavsrosa. Ekstern link...
02.12.2010: Folketellingen for 1910 er endelig tilgjengelig. Ekstern link...
02.02.2010: Eidsiva Lagmannsrett avsa gledelig dom i "Møbelsaken". Ekstern link
24.11.09: Ola Klefsås utnevnes til æresmedlem i Stor-Elvdal Historielag. Les mer...
23.11.09: Sollia 3 har endelig kommet fra trykkeriet!
24.11.08: Ivar Hirkjølen ble ny leder i Historielaget. Les mer...
10.06.08: Legger nå ut møtereferater! Link...
22.12.07: Sollia 2, endelig klar for salg. Ekstern link .
16.09.07: Årets kulturminnedag ble gravøl i Brattlund. Ekstern link...
26.05.07: Jon Vegard Lunde får Kongens fortjenestemedalje i gull. Ekstern link..
15.02.07: Evenstad kirke er siste kirke ut i vår presentasjon. les mer...
31.01.07: Bevilget ytterligere kr. 15.000 til kirkestallen ved hovedkirka.
26.01.07: Slektskvelden "Januarmøtet" 2007. Les mer...
15.12.06: Lansering av boken "Bjørn frå Landet -utdrag" Les mer...
21.11.06: Årsmøte 2006. Les mer...
28.10.06: Børge Strand utgir boken "Husmann for livet". Ekstern link ...
20.07.06: OLA KLEFSÅS ÅRETS ILDSJEL! Les mer ...
26.04.06: Statlig bevilgning til fredede bygg i Stor-Elvdal. Ekstern link
28.03.06: Komiteen for ny bildebok har hatt sitt første møte. Les mer...
23.03.06: Halvor Storrusten i bestefars skispor. Les mer....
22.03.06: Vi begynner å legge ut presentasjon av kirkene våre. Trykk her...
07.03.06: Kommunens hjemmesider melder at manus på bind 2 av Sollia bygdebok er nå ferdig og er til kvalitetskontroll. Den vil bli trykt og utgitt i inneværende år.
07.03.06: Det er nå vedtatt at det skal lages nye bygdebøker for Stor-Elvdal.