Årsmøte 2006

Foredragsholderen og lederen

Bilde: Børge Strand og Liv Mette Myrvang Ruud.

Årsmøte ble avholdt på biblioteket 21 nov. Møtet startet med foredrag av historikeren Børge Strand om Thranitterne i Stor-Elvdal i 1850 årene. Strand fortalte om organisasjonen og hvordan myndighetene forfulgte medlemmene etter at de skulle ha diskutert revolusjon. Den eneste dokumentasjonen bortsett fra domspapirene som er funnet av Thranitterbevegelsen, er medlemslistene. Skulle noen finne dokumentasjon på Thranitterenes aktiviteter ønsker vi å høre om det.

Årsberetning:

Styret i Stor-Elvdal historielag har i 2006 bestått av:

Leder: Liv Mette Myrvang Ruud
Nestlder/Sekretær: Gudbjørn Viken
Kasserer: Siri øvergaard Østmoe
Styremedlem: Tom Hagen
Styremedlem: Anne Marie Myrbakken
Varamedlem: Kjell Øverby
Varamedlem: Ove Andreassen

Revisorer: Arve Busterud og Per Modal

Valgkomite:
Thorer Ruud
Odd Arild Strand
Kjell Samuelsen

Styremøter:

Styret har hatt 6 møter og behandlet 38 saker. Leder for slektsgranskningen Ola Klefsås er innkalt og deltar på møtene.

Aktiviteter i laget:

Stor-Elvdal historielag har også i 2006 hatt et aktivt år. Den store begivenheten som ble annonsert i avisen 3. februar 2006 var at historielaget er kommet på nett. Vi har fått egen hjemmeside, "slektsgarden.no" det er Gudbjørn Viken som har laget siden, og dette kommer til å bety mye for historielaget. Vi kan her ha kontakt utad og motta innspill fra medlemmer og andre.

Slektsgranskning:

Det er slektsgranskning hver torsdag hvor alle kan komme å be om hjelp til å finne sine slektninger, eller lære litt om slektsgranskning. De som er hovedansvarlig for dette er Ola Klefsås og Gudbjørn Viken. De har også gode hjelpere som møter trofast opp. Det jobbes også med digitalisering av kirkebøker. Dette er et stort arbeid.

Samarbeid med DIS Hedmark:

Ola Klefsås har også i år hatt samarbeid med DIS.

Billedbokprosjekt II:

Det er startet en ny gruppe som jobber med billedbok II. Den første er så nær som utsolgt.

Historisk vandring:

Den første turen gikk til Kroken gård 18. juni 2006. Vi har tidligere arrangert turer sør/nord i 5 år. Vi samarbeider med husflidslaget og det er hyggelig! Haaken Mathiesen ønsket velkommen til Kroken gård/eiendommer, og innledet dagen med å fortelle om Kroken og hva som skjedde rundt gården under krigen. da var det slag ved Kroken, og mange tyskere ble drept. Tyskerene rykket inn på gården, men lot heldigvis husene stå. De nåverende eiere av gården Haaken Wilhelm Mathiesen og Ingeborg Mellgren Mathiesen deltok og fortalte om driften av gården i 2006. Vi var senere i samlet flokk på tur i skogen og så på gamle dyregraver. Vi hørte også om drift av skogen og om tømmerrenne ned til Glomma. Lunch hadde vi ved Ørtjerndammen. Til slutt fikk vi se gravkapellet på Kroken. En flott dag! Det deltok ca. 40 personer.

Onsdag 19 juli hadde vi historisk vandring i Koppang sentrum med Erik Østmoe som guide. Vi var om lag 100 i følget, og turen var meget vellykket! Det er mange "gamle koppangsinger" på hjemlige trakter i mart'n som deltar på disse turene. Vi hadde historisk vandring til Ruudshytta 3. september 2006. Det regnet, men Jo Øvergaard i Sollia militærhistorisk selskap ville gjøre turen. Jon Vegard Lunde deltok. Vi var 18 personer og tre hester. En minnerik tur, hvor vi lærte om motstandsbevegelsen og rypeforskning.

Kaupanger-martn 2006:

Historielaget hadde også i år laget utstilling av gamle bilder og hadde åpen dag for slektsgranskning. det var også salg av gamle Heme våre/Str-Elvdals jul og kort.

Kulturminnedagen:

Sammen med kulturkontoret arrangerte vi kulturminnedagen 2006 på Atna 10. september. Emnet for dagen var "Ankomst og avreise." Vi ble mottatt på Atnosen gård av Ingeborg og Erich Mathiesen. Ha orienterte om gården som var skysstasjon i lang tid. Vi fikk se Østerdalsstua som er vakkert dekorert. Magne Kjølhamar som har vært lærer/rektor på Atna skole fortalte om sin oppvekst i sundstua på Atna og livet rundt ferjeleiet. Vi gikk over Atna bru til Glopheim hvor vi fikk orientering om Glomma og ferjeleiene av museumsfaglig konsulent Einar Engen. Han Viste også gamle/nye bilder av ferjeleiene samlet av Historielaget og noen han selv hadde. På Glopheim fikk vi servering av deilige wienerbrød og kaffe. En meget interessant dag hvor det deltok vel 40 personer.

Stor-Elvdals jul:

Stor-Elvdalsjul har gått inn i sitt 26. utgivelsesår. Det er gjort et stort arbeid med å skrive/samle stoff. Takk til hver i sær som bidrar til at historisk materiale blir samlet. Bladet gis ut i samarbeid med Stor-Elvdal Skiklubb. Takk til redaksjonen med samarbeidspartnere.

Ord og uttrykk fra Stor-Elvdal:

Historielaget samarbeider med Universitetet i Oslo om å Lars Modahl samling av dialektord- og uttrykk tilgjengelig. Det er Haakon Rissmann Bredesen som er historielagets kontakt med universitetet. Takk til Lars Modahl som har gjort en fabelaktig jobb her.

Gaver:

Vi har også i år fått verdifull historisk materiale, det siste er databasen over husmannsplasser m/m i Stor-Elvdal. Gaven er gitt av historiker og forfatter Børge Strand. Vi fikk også 60 glassnegativer av gamle bilder etter fotograf Karl Øyen. Av tidligere pengegaver gitt av Marthe Nyløkken er det kjøpt inn 7 nye bygdebøker. Alle bøkene i historielaget er nå inne i bibliotekets database.

Bok med tekster av Oskar Bjørnstad (Bjørn fra landet):

Knut Erik Borg har i en årrekke samlet tekster av denne forfatteren, og etter initiativ fra Arve Busterud tok damene Ragnhild Tremoen, Anne Marie Myrbakken og Kari Messelt fatt på å velge ut tekster med henblikk på å gi ut en bok. Boka er nå til trykking, og er forventet å komme i handelen i desember. Boka vil bli til salgs i Sparebanken og Biblioteket på Koppang.

Laget har ca. 200 medlemmer, vi er glade for fler! Engangskontigent er kr. 200.

Trønnes 20 november
Liv Mette Myrvang Ruud
Leder

Anne Marie MyrbakkenBilde: Anne Marie Myrbakken til venstre på bildet, ønsket ikke gjenvalg og ble erstattet av Eva Engen. Vi takker Anne Marie for den jobben hun har gjort, og vi ønsker Eva velkommen i styret. Til høyre ser vi lagets leder Liv Mette Myrvang Ruud.