Ny leder


Ivar Hirkjølen nyvalgt leder

Ivar avløser Liv Mette som leder

Ivar Hirkjølen ble valgt til ny leder for styret i Stor-Elvdal Historielag den 26. november. Han avløser Liv Mette Myrvang Ruud, som fortsetter som varamedlem. Ellers ønsker vi Marit Brænd velkommen som nytt styremedlem.

24.11.2008