Her er vårt første æresmedlem!


Ola Klefsås ble utnevnt til æresmedlem i
Stor-Elvdal Historielag på årsmøtet 2009!

Ola mottar diplom av leder Ivar Hirkjølen

Bilde: Ola Klefsås t.v. mottar her det synlige beviset på æresbevisningen, av lagets leder Ivar Hirkjølen.

Dette er begrunnelsen for tildelingen:

"Ola Klefsås har gjennom mange år vært en drivende kraft, og lagt ned et uvurderlig arbeid med å samle, registrere og formidle slekt - og lokalhistorie, og han representerer Historielaget på en forbilledlig måte både innad og utad. Et imponerende arbeid er lagt ned i våre utgivelser i mange år, slik som bildebok og juleheftet «Heme våre». Ola Klefsås hjertebarn, «Slektsgarden», er også et resultat av hans store engasjement. Han viser stor raushet med sitt engasjement, sin inkluderende innstilling og store kunnskaper. For å vise vår takknemlighet, utnevnes Ola Klefsås med dette til Æresmedlem i Stor-Elvdal Historielag!"

Vi gratulerer!