Historielaget fikk Sigbjørns fotoarkiv


Den nesten pensjonerte journalisten Sigbjørn Kristiansen, besluttet å gi bort sitt fotografiske livsverk til Stor-Elvdal Historielag.

Sigbjørn Kristiansen gir bort sitt fotoarkiv

Fotoskatt: Journalist Sigbjørn Kristiansen t.v. overrekker sitt fotoarkiv

til historielagets representanter Ivar Hirkjølen og Odd Negård.

Pensjonert Sigbjørn Kristiansen begynte som journalist i Stor-Elvdal i 1965, og er fortsatt aktiv med notisblokk og fotoapparat for avisa Østlendingen. Siden 1965 har Sigbjørn opparbeidet et betydelig foto- og klipparkiv, som han besluttet at Stor-Elvdal Historielag skulle få overta. Foreningen har i løpet av en årrekke bygget opp et betydelig digitalt arkiv med bilder fra kommunen. Gaven fra Sigbjørn er et uvurderlig tilskudd til vårt arbeid med å dokumentere liv og utvikling i Stor-Elvdal. Vi takker ydmykt på vegne av både oss selv, og alle som vil ha glede av dette materialet i årene som kommer!

5.12.2014