Stor-Elvdal historielag


- har som et mål å dokumentere vår historie for ettertiden. Dette gjør vi blant annet ved å samle historier og historisk dokumentasjon.

Det er i gjennom mange år samlet inn gamle bilder, og dette arbeidet fortsetter. Dette har resultert i en bildebok, og vi har etterhvert bygget opp en betydelig bildedatabase. Vi er interessert i å få kontakt med deg som kan ha fotomateriale fra bygda, vi tar i mot i alle formater og scanner det inn i vårt digitale arkiv.

Vi har i flere år arrangert historisk vandring i Koppangområdet i forbindelse med Kaupangrmartn. Historielaget har også arrangerert vandringer i våre forfedres fotspor i andre deler av kommunen. Vi arrangerer årlige arrangement i forbindelse med kulturminnedagen.

Vi har en aktiv kjerne av slektsgranskere, som har har organisert seg som en "slektsgard". Her finner vi slektshusbonden, slektsindersten, slektsdrengen og andre som har sin naturlige plass på en slektsgard. Har du lyst til å nøste i din slekt er det bare å møte opp på biblioteket på torsdagskvelder i den mørke årstiden.

Stor-Elvdal historielag utgav høsten 2004 en billedbok med innsamlede bilder fra bygda. Boka ble en suksess, og det er i dag kun få eksemplarer igjen av dette opplaget. Dette prosjektet ble gjennomført av noen av våre medlemmer i et frivillig krafttak. Denne boka ble raskt utsolgt. Historielaget har også utgitt tekster av Oskar Bjørnstad (Bjørn fra landet). Denne boka er fortsatt i salg.

I 2014 ble juleheftet Stor-Elvdalsjul utgitt for 35 gang. Dette er et samarbeidsprosjekt med skiklubben.

Vår logo er en stilisert utgave av klokketårnet på barfrøstua som står på Koppangtunet.